Menu

Privacy statement

Privacy statement

LekLab leeft de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Ook zien we erop toe dat (software)partners waarmee wij samenwerken dit doen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je aangeeft dat je door middel van de nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van onze updates.
LekLab wil goed en veilig met je gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken. Hiertoe behoort ook je recht om te bepalen welke gegevens je wilt delen en welke je privé wilt houden.

Welke persoonsgegevens verwerkt LekLab?
LekLab kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van LekLab en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LekLab verstrekt. LekLab kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens (niet verplicht)
Je e-mailadres

Waarom heeft LekLab jouw gegevens nodig?
LekLab verwerkt jouw persoonsgegevens om je te informeren over de evenementen die LekLab jaarlijks organiseert. Zo ontvang je bijvoorbeeld bericht van ons als een evenement niet door kan gaan of als er andere wijzigingen zijn. Ook gebruiken we jouw gegevens om je (evt. gepersonaliseerd) aanbod toe te sturen, wanneer je hebt aangegeven dit te willen ontvangen. Tot slot gebruikt LekLab je gegevens uitsluitend geanonimiseerd voor publieksonderzoek.

Hoe lang bewaart LekLab je gegevens?
LekLab bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden automatisch verwijderd na twee jaar inactiviteit op je account. Inactiviteit betekent dat je jezelf hebt afgemeld voor de nieuwsbrief.

Deelt LekLab gegevens met anderen?
LekLab deelt jouw gegevens nooit met derden. Persoonlijke gegevens die je verstrekt, bewaart LekLab veilig en maakt LekLab niet openbaar. In sommige gevallen deelt LekLab bepaalde geanonimiseerde gegevens met derden om meer inzicht te krijgen in bezoekersgedrag, zoals bezoekersaantallen of gemiddelde leeftijd. Aan de hand van deze gegevens kun je nooit worden geïdentificeerd.

Jouw gegevens
LekLab neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LekLab maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bij LekLab worden je persoonsgegevens opgeslagen op een server van een externe partij. LekLab heeft met alle externe partijen die gegevens voor ons verwerken, correcte en ondertekende verwerkersovereenkomsten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons dat voorschrijft.

Jouw rechten
Als je bepaalde gegevens niet wilt delen of als je geen e-mail van ons wenst te ontvangen dan kun je dit aangeven via het email adres info@leklab.eu. LekLab zal hier dan binnen twee weken op antwoorden. Het gaat hier dan over de volgende rechten: Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op het indienen van een klacht, Recht op het stoppen van gebruik van je gegevens (vergetelheid).

Tot slot: als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door LekLab verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LekLab op via info@leklab.eu.

www.leklab.eu is een website van Lukas van Buuren.

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is LekLab als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@leklab.eu

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64987035

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in Januari 2021.

 Zin om wat te branden, ik zet de laser aan!
Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!